wat zijn de theaterateliers

Sinds de start van KOPERGIETERY (dat toen nog Speelteater Gent heette) in 1978 worden deze ateliers opgezet voor jonge mensen van 7 jaar tot ongeveer 20 jaar.

Ieder seizoen zijn er een 150-tal kinderen en jongeren die, in kleine groepen, aan een project werken onder leiding van regisseurs, musici, choreografen, videasten en/of theaterdocenten. Deze projecten verschillen in duur, opzet, naar inhoud en vorm, maar allemaal komen ze tot stand onder leiding van ervaren mensen. En sommige projecten groeien uit tot ‘volwaardige’, reizende producties

Er wordt niet gewerkt volgens een ‘methode’ of een educatief programma. Ateliers zijn werkplaatsen. Plekken waar kinderen en jongeren, samen met een docent/artiest aan het werk gaan in een bruisend en voedend proces. Wederzijdse inspiratie en het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, daar gaat het om, en ook het verwerven van inzichten. Inzichten in wat theater kan zijn, in wat zich afspeelt in de wereld.

BLOK 1

Van september tot eind november laten we onze jongeren samen met hun docent op onderzoek gaan naar wat hun theatraal met elkaar verbindt. Na maanden van afstand, gaan we weer op zoek naar hoe theater en verbeelding ons verbinden met elkaar. We creëren vrijplaatsen om te spelen en ensceneren. We eindigen dit eerste blok binnen de veiligheid van de repetitieruimtes.

DOCENTEN 2020-2021

BLOK 1

docenten: Wim de Winne, Simon D’huyvetter, Griet Dobbelaere Jeroen d’Hoop, Marthe Schneider (playField), Anne van Opstal, Pascal Buyse, Patrick Vervueren, Michiel Soete, Jozefien Mombaerts, Eva Binon, Tim Van Nuffel, Soetkin Vervaet

EEN GREEP UIT DE VORIGE PROJECTEN

family trees, danstheater met circusinvloeden van Janni van Goor met op scène drie atelierkinderen, twee circusartiesten Michiel Deprez en Aexel Guerin en actrice Griet Dobbelaere! Première op 24 november. Meer info vind je hier.
Cirque DéJà Vu, circusvoorstelling binnen festival Smells Like Circus i.s.m. het Circuscentrum. Vijf makers bewerken vijf circusklassiekers met kinderen en jongeren (6 – 16 jaar) op scène. Audities hiervoor worden op 11 oktober 2017 in de KG georganiseerd. Inschrijven voor 31 augustus/alle info vind je hier.
EUROPA, eindwerk van Jozefien Mombaerts met drie atelierkinderen. Jozefien is laatstejaarsstudente drama in Maastricht en werkte reeds enkele malen als docente in de ateliers.
Meisjes van Krijt, vorig seizoen gecreëerd door Dominique Collet en Anna Vercammen naar het boek ‘De kinderen van Calais’ (Lara Taveirne) met de atelierjongeren Jeanne de Voogdt en Suza De Gryse. De voorstelling gaat dit seizoen op tournee langs Vlaamse culturele centra en staat uiteraard ook opnieuw in de KOPERGIETERY! Speeldata vind je hier.

GOED OM WETEN

De wekelijkse theaterateliers zijn helaas reeds volzet. Daarom organiseert KOPERGIETERY tijdens schoolvakanties regelmatig vakantieateliers, zodat nieuwe kinderen het huis en de werking kunnen leren kennen.

Indien er plaatsen vrijkomen binnen de wekelijkse ateliers, kan een kind – die deelnam aan de vakantieateliers – doorschuiven naar de wekelijkse. Als uw kind daar zin in heeft, is het belangrijk dit te melden zodat je kind op de wachtlijst staat!

Dit is echter geen wachtlijst met nummertjes…  We selecteren de nieuwe kinderen/jongeren op basis van hun leeftijd (in sommige leeftijdsgroepen komen er meer plaatsen vrij dan in andere) en hun profiel (hoe ze binnen de bestaande groepen zouden functioneren). We vertrekken dus heel erg van de persoonlijkheid van de kinderen in de (bestaande) groep en dat bepaalt mee de instroom in de ateliers. Niet vergeten: énkel kinderen die reeds een vakantieatelier volgden, komen in aanmerking.

De wekelijkse theaterateliers vinden plaats in de KOPERGIETERY (Blekerijstraat), meestal op  woensdagnamiddag, soms zaterdagvoormiddag.  De wekelijkse Rabotateliers in KG RABOT (Vlotstraat) vinden plaats op dinsdag na school. In de Rabotateliers werken we met kinderen uit de wijk Rabot.

CONTACT